Logo

Vaše vizuální identita, dobře zapamatovatelná, nezaměnitelná. Navrhneme vizuálně čisté a jednoduché řešení s osobitým stylem. Logo je uváděno na produktech, dokumentech a propagačních materiálech firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce.

Logo patří mezi základ ztvárnění značky. Dobře navržené logo pomáhá rychleji si zapamatovat, vybavit a najít (identifikovat) značku (zákazník totiž nemusí číst název značky, logo vnímá podvědomě). Přidávání log na výrobky nebo reklamní materiály se označuje jako branding.